Título del libro: Yokozawa Takafumi no Baai, Vol. 5

Autores: Fujisaki Miyako & Nakamura Shungiku

Cover image for Yokozawa Takafumi no Baai, Vol. 5
Licencia:
Todos los derechos reservados.

Contenidos

Información del libro

Autores

Fujisaki Miyako & Nakamura Shungiku

Licencia

Yokozawa Takafumi no Baai, Vol. 5 Copyright © by Fujisaki Miyako & Nakamura Shungiku. All Rights Reserved.

Metadatos

Título
Yokozawa Takafumi no Baai, Vol. 5
Autores
Fujisaki Miyako & Nakamura Shungiku
Editorial
Kadokawa Shoten